आपराधिक मामलों का सामना करने वाले 'धर्मगुरु'

Asaram Bapu

Narayan Sai

Gurmeet Ram Rahim Singh

Swami Nithyananda

Sant Swami Bhimanand

Jayendra Saraswathi

Swami Amrit Chaitnya

Swami Premananda